სამართლის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მართლსაჯულების აქტუალური პრობლემები და მათი დაძლევის გზები

2015 წლის 19 ივნისს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკაში სამართლის მეცნიერთა კავშირის და ევროპის უნივერსიტეტის ორგანიზებით ჩატარდა სამართლის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მართლსაჯულების აქტუალური პრობლემები და მათი დაძლევის გზები.  კონფერენციაში მონაწილეობდნენ სამართლის დარგის აღიარებული ქართველი და უცხოელი მეცნიერები, ექსპერტები და მოსამართლეები. კონფერენციას ესწრებოდნენ სასამართლო ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ქართული სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, უნივერსიტეტების და სამეცნიერო წრეების თვალსაჩინო წარმომადგენლები.

პარტნიორები