გამგეობა

ზურაბ ჭყონია

(კავშირის თავმჯდომარე, გამგეობის თავმჯდომარე) 

 ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ "სამართალი და მსოფლიო" -ს მთავარი რედაქტორი, ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი.

z.chkonia@yahoo.com

      არჩილ ლორია

 

სამართლის დოქტორი, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი.

 

 

archililoria@gmail.com

შალვა ქურდაძე 

სამართლის დოქტორი, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისა და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტების პროფესორი, კავკასიის ადვოკატთა სკოლა  CLS - ს სამოქალაქო სპეციალიზაციის ადვოკატთა სკოლის ხელმძღვანელი, ადვოკატი.

 

shalva.qurdadze@yahoo.com

გია ლილუაშვილი

 

სამართლის დოქტორი, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი, თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

 

gia_liluashvili@hotmail.com

კახი ყურაშვილი

 

სამართლის დოქტორი, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი და სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი.

 

   kqurashvili@gncc.ge

 

პარტნიორები